Diagnose

De klachten waarmee u komt staan centraal. De Traditionele Chinese Geneeskunde is echter een holistische geneeswijze waarbij het hele lichaam in beschouwing wordt genomen. De klachten die ervaren worden kunnen het resultaat zijn van verstoringen op andere plaatsen in het lichaam. 

In de Traditionele Chinese Geneeskunde wordt de diagnose gesteld op basis van drie elementen:
  • het voelen van de pols
  • het bekijken van de tong
  • het stellen van vragen 
  
De vragen die gesteld worden hebben verband met uw gezondheid in het algemeen 
en hebben tot doel een beeld te krijgen van zowel de symptomen als de oorzaak van 
uw klacht. U kunt vragen verwachten die betrekking hebben op lichaamstemperatuur, 
hoofd en zintuigen, 'lijf en leden', eetgewoonten, stoelgang, slaapgedrag, dorst, kinderziekten, erfelijke aandoeningen en ziekte historie. Bij vrouwen zijn vragen met
betrekking tot de menstruatie en eventuele zwangerschap en bevalling te verwachten.

Op basis van de verkregen informatie wordt de diagnose gesteld en een individueel behandelplan opgesteld.

Uiteraard wordt er rekening gehouden met de westerse diagnose om ernstige aandoeningen uit te sluiten. 
Bij ernstige klachten is het altijd raadzaam de huisarts in te schakelen.